Kuo skiriasi sąskaita faktura nuo PVM sąskaitos fakturos

Kuo skiriasi sąskaita faktura nuo PVM sąskaitos fakturos

Sąskaitos faktūra ir PVM sąskaita faktūra yra dvi susijusios, bet skirtingos dokumentų formos, naudojamos verslo procesuose ir apskaitoje. Šios dvi sąvokos dažnai supainiojamos, tačiau jos turi kelias svarbias skirtis:

Sąskaita faktūra:

  1. Bendroji informacija: Sąskaita faktūra yra dokumentas, kuriame pateikiamos išsamios informacijos apie pardavimą ar paslaugų teikimą. Ji apima prekių ar paslaugų pavadinimus, kiekius, kainas, bendrą sumą ir pardavėjo bei pirkėjo duomenis.
  2. PVM informacija: Sąskaitoje faktūroje PVM (Pridėtinės vertės mokestis) gali būti įskaičiuotas į bendrą sumą, bet jis nėra išskirtas atskirai ir nurodomas kaip atskiras elementas.


PVM sąskaita faktūra:

  1. PVM išskirtas atskirai: PVM sąskaitoje faktūroje PVM yra išskirtas atskirai nuo bendros sumos. Tai reiškia, kad PVM sumą nurodo atskirai nuo prekių ar paslaugų kainos.
  2. PVM kodas ir informacija: PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi tiek pardavėjo, tiek ir pirkėjo PVM kodai, kad būtų galima aiškiai identifikuoti šalis, kurioms taikomas PVM.


Pagrindinės skirtumai:

  • PVM išskirtas atskirai: Sąskaitoje faktūroje PVM gali būti įtrauktas į bendrą sumą, o PVM sąskaitoje faktūroje jis yra išskirtas ir nurodomas atskirai.
  • PVM kodo nurodymas: PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi pardavėjo ir pirkėjo PVM kodai, kurie padeda identifikuoti šalis, kurios turi sumokėti ar gauti PVM.
  • Teisiniai reikalavimai: Verslo procesuose dažnai reikalaujama išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, ypač kai būtina aiškiai atskirti PVM sumą arba kai įmonės tarpusavio sandoriai vyksta tarp skirtingų šalių, kurios yra PVM mokėtojai.

Abi sąskaitos formos yra svarbios apskaitos ir mokesčių tikslais, tačiau PVM sąskaita faktūra suteikia detalią informaciją apie PVM, kuris yra svarbus prekių ar paslaugų vertės dalis daugelyje šalių. Verslo procesuose teisingai išskirti ir dokumentuoti PVM yra labai svarbu, ir PVM sąskaita faktūra atlieka šioje srityje esminį vaidmenį.

 
Scroll to Top