Kam skirti dienpinigiai?

Kam skirti dienpinigiai?

Pastaruoju metu ypatingai dažnai sulaukiame klausimų apie komandiruočių metu patirtų išlaidų kompensavimo darbuotojams pareigas ir galimybes. Pasitaiko atvejų kuomet į komandiruotę siųstas darbuotojas pateikia restorano ar net degustacinių vakarienių Michelin restoranų sąskaitas tikėdamasis kompensacijos už šias patirtas išlaidas, todėl darbdaviams kyla klausimas ar tokias išlaidas privalu kompensuoti, kokiu tikslu mokami dienpinigiai, kokie reikalavimai dokumentams, pateikiamiems prie avansinės apyskaitos.

Remiantis LR teismų praktika galima teigti, kad darbuotojui mokamų dienpinigių tikslas yra padengti padidėjusias darbuotojo išlaidas, atsirandančias dėl išvykimo į komandiruotę, kai darbuotojas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos išvyksta darbdavio pavedimu, darbdavio nurodomai užduočiai atlikti.

Tokių padidėjusių išlaidų kompensavimo garantija darbuotojui nustatyta LR Darbo kodekse, tačiau neapibrėžta kokios konkrečiai išlaidos būtų privalomos kompensuoti, juolab, kad komandiruočių įsakymuose dažnai nurodoma, kad darbuotojui bus kompensuojamos ir „kitos išlaidos“. Taigi sudaromos sąlygos interpretacijų galimybei, kūrybiniam požiūriui pateikti. Nors LR nutarime Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo nurodyta, kad papildomas maitinimas, įvairios asmeninės paslaugos nėra apmokamos darbdavio, jos pelno mokesčio požiūriu jeigu ir būtų apmokėtos negalėtų būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos yra dengiamos dienpinigiais.

Pažymėtina, kad komandiruotės išlaidas, kurių pagrindu pripažįstamos komandiruočių sąnaudos, patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek įmonės, tiek ir komandiruojamo darbuotojo vardu. Tačiau kiekvienu atveju išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Scroll to Top