Ką reiktų žinoti apie PVM sąskaitos faktūros išrašymą?

Ką reiktų žinoti apie PVM sąskaitos faktūros išrašymą?

Nors daugelis veikiančių įmonių žino kaip ir kada išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, tačiau kaip rodo atlikti mokestiniai patikrinimai, klaidų pasitaiko nuolat. Tad trumpai apie tai, ką reiktų žinoti apie sąskaitos faktūros išrašymą. Pirmiausia svarbu pažymėti, kad PVM sąskaita faktūra yra išrašoma nedelsiant tik tuomet kada prekės ar paslaugos yra perduodamos pirkėjui ir ji visiškai netinkama apmokėjimo įforminimui. Tam tikslui yra skirtas pinigų priėmimo kvitas ar kasos aparato čekis. Egzistuoja ir išimtis, teigianti, kad PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas ilgalaikes paslaugas galima išrašyti tik kartą per mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos. Pasak PVM įstatymo komentaro, nustatant, ar paslaugos teikiamos tęstinį laikotarpį, turi būti vertinamos paslaugų teikėjo ir kliento sudarytos sutartys.

Pavyzdžiui,  jeigu įmonė  savo  laikraštyje  pagal  sutartis  tęstinį laikotarpį suteikia ūkio subjektui plotą reklamai, tai įmonė tokiam ūkio subjektui gali išrašyti vieną per mėnesį suteiktų reklamos paslaugų PVM sąskaitą faktūrą. Tačiau jeigu tokio pobūdžio paslaugos teikiamos užsienio pirkėjui, PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma ne iki sekančio mėnesio 10, bet 15 dienos.

Dažnai kyla klausimas kaip įforminti avanso už prekes ar paslaugas, gavimą, ir ar reikia nuo jo mokėti PVM?

Čia reiktų atsiminti, kad avanso gavimas PVM sąskaita faktūra yra forminamas tik tuomet, jeigu pagal sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas matyti, kad prekės ar paslaugos, už kurias mokamas avansas, pirkėją pasieks ne anksčiau kaip po 12 mėnesių po sutarties sudarymo dienos.

Visais kitais atvejais PVM sąskaita faktūra bus išrašoma atsižvelgiant ne į avanso, o į prekių ar paslaugų atidavimo pirkėjui faktą. Nors privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai tokie kaip išrašymo data, pardavimo data (jeigu ji nesutampa su išrašymo data), serija ir numeris, pardavėjo PVM mokėtojo kodas, jo pavadinimas, adresas, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jeigu toks yra), jo pavadinimas (vardas, pavardė), prekės (paslaugos) pavadinimas, kiekis, kaina be PVM, nuolaida (jeigu tokia yra), PVM procentas bei PVM suma yra žinomi, tačiau taikant 0 proc. tarifą ar prekes suvartojant privatiems poreikiams tenkinti, privaloma įrašyti papildomą sąlygą.

Pavyzdžiui, jeigu prekės eksportuojamos, rašoma „PVM įstatymo 49 straipsnio 1 dalis (prekės tiekiamos į kitą valstybę narę) – Direktyvos 2006/112/EB 138 (1) straipnis“.

Pavyzdžiui, jeigu įmonė sunaudojo pagamintas medžiagas ilgalaikio turto gamybai, tarkim pastato statybai, PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nuoroda į PVM įstatymo 6 straipsnį arba nurodyta ,,Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“.

Taigi siekiant išvengti nesusipratimų dėl papildomų sąlygų PVM sąskaitoje faktūroje pateikimo siūlome perskaityti PVM įstatymo 5 ir 6 straipsnių komentarus, pateiktus VMI svetainėje.

Scroll to Top